Palety euro w transporcie

Międzynarodowy przepływ produktów oczekuje od producentów oraz spedytorów daleko idącą unifikację wszelkich procesów. Mając w zamiarze przewieźć ładunek z poszczególnego kraju do innego, czy nawet z jednego kontynentu na inny, wymagane jest przystosowanie się do ogólnie obranych zasad jakie obowiązują w spedycji międzynarodowej. Celem jaki leży u podstaw tej unifikacji jest dokonanie sporych oszczędności w trakcie transportu ładunków, co ma związek z konkurencją występującą pośród spedytorów. Łatwe do zrozumienia jest, że przy założeniu iż różne przedsiębiorstwa transportowe oferują dość zbliżony zakres usług na rynku wygrywa to tańsze.

Oszczędności w spedycji oraz szeroko rozumianej logistyce dotyczą nie jedynie takiego rozstawienia centrów przeładunkowych żeby przenosząc towary pomiędzy nimi wykorzystać jak najskromniejszą ilość paliwa, ale obejmują także kwestie wielkości ładunku jaką hipotetycznie i praktycznie można przetransportować w trakcie poszczególnego przejazdu.

palety euroBy odpowiednio wykorzystać pozostającą do dyspozycji przestrzeń ładunkową gromadzi się bagaż na specjalnych paletach drewnianych, jakie są swego rodzaju platformami, które bezproblemowo można przemieszczać na każdym etapie transportu. Paleta wykonana jest tak, że bardzo prosto można ją wraz ze znajdującym się na niej ładunkiem przewieźć choćby wózkiem widłowym. Gabaryty takich palet podlegają ujednoliceniu i tak przykładowo dla palet EPAL (wykorzystywanych na terenie Europy) ich wymiar to 800 na 1200 mm. Taka standaryzacja dopuszcza na logiczne usprawnienie wszelkich elementów mających wkład w mechanizmy logistyczne – zarówno środki przewozowe jak również obiekty. Palety można eksploatować sporą ilość razy, a więc palety euro mogą po rozładowaniu bez trudności zostać zastosowane do przewiezienia innego ładunku. Częste eksploatowanie takich samych palet ma jeszcze korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze (potrzeba mniej drewna).

Palety EPAL są sterylizowane aby wykluczyć prawdopodobieństwo przenoszenia się drobnoustrojów, szkodników i chorób jakie mogą być zawarte w drewnie między granicami państw w Unii Europejskiej. Przeważnie wykorzystuje się w takim zamiarze metodę polegającą na ogrzewaniu palet w wysokiej temperaturze, który to proces usuwa szkodliwe mikroorganizmy. W taki sposób wysterylizowane palety określa się mianem fitosanitarnych i są one oznakowanie symbolem IPPC.